Юбилейна научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация" се проведе онлайн в платформата "BigBlueButton". Научният форум бе посветен на 30-годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Приветствие към участниците в конференцията отправи деканът на Стопанския факултет проф. д-р Преслав Димитров.

В научния форум участваха изследователи от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Университета за национално и световно стопанство, Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов, Икономическия университет - Варна, Лесотехническия университет - София, Нов български университет, както и от университети в Русия, Турция, Албания и Канада.

Конференцията се проведе в две работни секции - "Икономика и управление. Дигитални трансформации" с модератор проф. д-р Преслав Димитров и "Туризъм и устойчиво развитие" с модератор проф. д-р Мария Станкова. По време на научния форум бяха представени изследвания, посветени на актуални проблеми от сферата на финансите, маркетинга, регулирането на икономиката, устойчивото развитие и туризма и последствията от COVID кризата.