Кръгла маса на тема "Класическа научна картина за света" се проведе онлайн в платформата "BigBlueButton". Това е първото събитие в рамките на проекта "Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата".

Форумът бе открит от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов. В първата част от научното събитие доклади представиха проф. Валентин Канавров (Философски факултет) на тема "Класическа и некласическа наука" и доц. Гергана Георгиева (Правно-исторически факултет), която засегна темата "COVID-19, дезинформация и регулиране на онлайн платформите". Те дадоха началото на ползотворна дискусия, в която се включиха студенти и преподаватели от Югозападния университет "Неофит Рилски" и ученици от Профилираната гимназия "Христо Ботев" в Дупница.

Втората част на научното събитие продължи с доклада "Знаниева реалност и ролята на философията в глобалната ера" на доц. д-р Силвия Кръстева и доклада на ас. д-р Иво Минков, който представи "Понятието "история на философията" и понятието "развитие" във философията на Хегел (анализ и съвременен контекст)".

Третата част от форума даде поле за изява на студентите от специалност "Философия". Първокурсничката Любима Ангелова говори за "Хегеловата идея за величието на човешкия ум". Темата "Основоположниците на научните методи в класическата философия" бе представена от третокурсничката Беатрис Христова. За "Философията и проблемите на дигиталното общество" говори първокурсничката Вивиана Василева

Кръглата маса завърши с презентацията на ръководителя на проекта ас. д-р Невена Крумова на тема "Научното знание в дискурсите на съвременността". Тя насърчи участниците да продължат да изследват темата  и да участват в дискусията на следващата кръгла маса по проекта, чиято тема е "Некласическата научна картина за света".

Видеото от срещата можете да видите тук.

*Проектът "Промяна, Криза, Език - разграничаване на ежедневните от научните дискурси по COVID темата"спечели конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти за 2021 г. към фонд "Научни изследвания" на Министерството на образованието и науката. Ръководител на проекта е ас. д-р Невена Крумова, преподавател във Философския факултет. Част от екипа са гл. ас. д-р Мария Анастасова, преподавател във Филологическия факултет и студентите Беатрис Христова и Радослав Оведенски от специалност "Философия"