Успешно приключи вторият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски". Комисията, оценяваща есетата, отбеляза изключително високото ниво на участниците. Общото мнение на членовете на комисията е, че голяма част от получените текстове разкриват мисли на зрели, социално отговорни млади хора, които притежават много добро ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи най-добрите есета, получили отлична оценка.

Български език:

  • Христина Костадинова Шиндова - "Пътуването, което ме очаква"
  • Людмила Тодорова Караиванова - "Моето писмо в бутилка"

Английски език:

  • Михаела Доскова Иванова - "What lessons can be learned from the coronavirus crisis"
  • Демир Викторов Хаджикотев - "Knowledge is the antidote to fear" (R.W. Emerson)"

 

Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) "Българска филология", 2) "Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски)", 3) "Английски език и етнология", 4) "Славянски език (руски) и туризъм" и 5) "Чужд език и бизнес администрация".

Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) "Английска филология", 2) "Английски език: превод и комуникации" и 3) "Приложна лингвистика" (с първи чужд език английски и втори чужд език - немски, френски, руски или гръцки - по избор на кандидат-студентите).

Всички отличени участници ще бъдат уведомени на имейла, който са посочили.