Успешно приключи първият етап от конкурса за есе на български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски".

В него се включиха десетки участници, от които бяха отличени 32 с есе на български език, а  16  бяха одобрени със своите разсъждения  по обявените теми на английски.

Комисията, оценяваща есетата,  отбеляза изключително високото ниво на участниците, което сериозно затрудни избора на най-добрите. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи трите най-добри есета, получили максималната оценка

Български език:

  • Александра Евтимова - "Моето писмо в бутилка"
  • Бюлент Ибрахим - "Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?
  • Калина Кръстева - "Пътуването, което ме очаква"

Английски език:

  • Радослав Илиянов Стоянов "What lessons can be learned from the coronavirus crisis"
  • Ивайло Ангелов Захариев "What lessons can be learned from the coronavirus crisis"
  • Кристиян Петров "Knowledge is the antidote to fear" (R.W. Emerson.

Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) "Българска филология", 2) "Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)", 3) "Английски език и етнология" и 4) "Славянски език (руски) и туризъм", 5) "Чужд език и бизнес администрация".

Отличените участниците с есе на английски език, ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) "Английска филология", 2) "Английски език: превод и комуникации" и 3) "Приложна лингвистика" (с първи чужд език английски и втори чужд език - немски, френски, руски или гръцки - по избор на кандидат-студентите).

Всички отличени участници ще бъдат уведомени по имейла, който са посочили.