Факултетът по педагогика към Югозападния университет "Неофит Рилски" бе съорганизатор на Петата международна научно-практическа конференция "Гносеологически основи на образованието", посветена на видния руски учен педагог Сергей Петрович Баранов. Форумът се проведе онлайн, съвместно с Института по психология и образование на Липецкия държавен педагогически университет "П.П. Семенов-Тян-Шански".

Приветствие към участниците в конференцията отправи деканът на Факултета по педагогика доц. д-р Янка Стоименова.

Модератори на научното събитие бяха доц. д.н. Лидия Цветанова-Чурукова, доц. д-р Диана Захариева и доц. д-р Анна Покровнишка.

В рамките на онлайн форума бяха представени 15 доклада, които предстои да бъдат публикувани в сборник от конференцията. Презентирани бяха добри практики в Лабораторията за иновационни педагогически технологии, майсторски класове от преподаватели от Факултета по изкуствата и Природо-математическия факултет (доц. д-р Здравка Лисийска, гл. ас. д-р Татяна Христова, ас. Мария Онтева, доц. д-р Радослава Кралева).

Свои изследвания представиха преподаватели от Факултета по педагогика, Факултета по изкуствата и Техническия факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски", академици и представители на Обществената академия за наука, образование и култура на Република България.

Провежданите ежегодно дистанционни конференции с Липецкия държавен педагогически университет са в съответствие с Договора за двустранно сътрудничество между двете институции.