Станфордският университет публикува класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. В първия 1% на  годишната класация за 2020 г. има 19 български имена. Общо 48 са българските учени в първите 2%. Сред учените с влияние върху световната наука през 2020 г. е доц. д-р Фатима Сапунджи, преподавател в катедра "Комуникационна и компютърна техника и технологии" в Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Доц. Сапунджи е автор на една монография, на повече от 50 научни публикации, като по-голяма част от тях са индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science. Участвала е в десетки национални и международни научни форуми. Научните интереси на доц. Сапунджи са в областта на компютърните науки и биоинформатиката.

Списъка на българските учени в класацията на Станфордския университет за влияние върху световната наука през 2020 г. можете да видите тук.