В Югозападния университет "Неофит Рилски" днес бяха представени две изложби - "Живопис" на доц. д-р Диана Захариева и "Скулптура" на доц. д-р Анна Покровнишка. Те са свързани с придобиването на академичната длъжност "доцент" от

двете преподавателки от Факултета по изкуствата, които преди да представят творбите си изнесоха публични академични лекции пред студенти и преподаватели. Доц. Захариева представи "Живописта в нейната същност - творческа концепция, идеи и търсения", а темата на доц. Покровнишка бе "Художественост и социално поведение на творбата.

Изложбите откри ръководителят на катедра "Изобразително изкуство" проф. д-р Емил Куков, който подчерта, че двете изложби си партнират много добре и се допълват.

"Доц. Захариева и доц. Покровнишка имат много общи неща - интереса към различните експерименти с техники и материали, цвета в живописта и скулптурата. И двете експериментират смело с образи, жанрове, изразни средства и материали", каза при откриването проф. Куков.

"За да придобием академичната длъжност "доцент" зад нас застанаха  институцията в лицето на Югозападния университет, колегите, студентите и приятелите ни. Това не е успех само на една личност, а на много хора", сподели развълнувана доц. Покровнишка.

Доц. Захариева също благодари на ръководството на Факултета по изкуствата, на колегите си и на студентите за подкрепата и уважението.

Творбите на младите автори ще са разположени във фоайето на Първи учебен корпус до края на месец януари 2020 г.

Снимки от събитието