Изложба конкурс с творби на студенти от четири университета бе открита днес в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието, което е част от Националния студентски фестивал на изкуствата, се проведе онлайн.

Експозицията включва 61 живописни творби, скулптури и графики на студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски",  Националната художествена академия в София, Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Творбите бяха оценявани от жури в състав: проф. д-р Емил Куков, проф. д-р Ралица Игнатова, доц. д-р Диана Захариева и доц. д-р Анна Покровнишка.

Първа награда получиха Камелия Станчева от ЮЗУ "Неофит Рилски", Татяна Пачгина от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Радостин Иванов от СУ "Св. Климент Охридски". На второ място журито отличи Любима Бърдарова от НХА - София, Екатерина-Мария Миткос от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Василия Мадолева от ЮЗУ "Неофит Рилски". На трето място се класираха Мария Белчева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Елена Жекова и Мария Крумова от СУ "Св. Климент Охридски" и Милан Благоев и Симеон Евтимов от ЮЗУ "Неофит Рилски".

Поощрителни награди получиха: Християна Йорданова от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Дамяна Богданцалиева, Джасмин Лозанова и Таиса Вълчкова от  СУ "Св. Климент Охридски", Ганна Текменжи, Иван Еленков, Гергана Младенчева, Борис Георгиев, Ивета Деянска, Ралица Витанова, Яна Евенко, Татяна Лазова, Георги Марулевски, Мария Янчовинчина, Иван Петров и Мартин Бошкилов от ЮЗУ "Неофит Рилски".

Програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата продължава с фотоизложба "Мегалитните светилища през очите на боговете", организирана от Университетския научноизследователски център за древни европейски и източно средиземноморски култури. Събитието ще се проведе на 21 октомври 2020 г. от 10:00 ч. в зала 577, Учебен корпус №1.

В Камерна сцена 2 (Учебен корпус №1) от 14:00 ч. студенти от класа на доц. д-р Бинка Добрева, гл.ас. д-р Мариана Манолева и гл. ас. д-р Валери Димчев ще представят концерт "Фолклорна разходка".

В 16:00 ч. в Камерна сцена 2 ще се състои вокален концерт на студенти от Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", специалност "Класическо пеене".

Галерия