Студенти и преподаватели от Стопанския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" се включиха в обучителен семинар на тема "Корпоративна социална отговорност: иновативeн инструмент за устойчиво корпоративно развитие".

Лектор на семинара, който се проведе онлайн чрез платформата BigBlueButton, бе Анселмо Капороси, заместник-директор на Италианската търговска камара в България.

Обучението бе ориентирано към запознаване на участниците с концепцията за корпоративната социална отговорност и нейното приложение за осигуряване на корпоративна устойчивост. Специален акцент бе поставен върху възможните реакции на ключовите заинтересовани страни, какво те и техните организации, прилагащи корпоративната социална отговорност, могат да направят за трансформацията на съществуващите рискове и предизвикателства във възможности.

Онлайн семинарът бе организиран от Стопанския факултет и Комисията по качество към  факултета.