Кръгла маса "30 години специалност "Психология" се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски". Форумът е част от събитията, посветени на 45-годишнината от създаването на университета и 30-годишнината на специалността.

Събитието бе открито от декана на Философския факултет проф. д-р Борис Манов.

"Специалност "Психология" заема централно място във факултета, а и до голяма в университета. Вие сте гръбнака на Философския факултет. Ние от деканското ръководство оценяваме вашето място и смятаме, че от дейността ви зависи как ще се развива факултетът в бъдеще", каза проф. Манов.

"Със своята дейност вие доказахте, че сте сериозни преподаватели и изследователи и че развивате специалност "Психология" в образователен, научноизследователски и публикационен план", каза още проф. Манов.  Той подчерта, че списание "Психологическа мисъл" е едно от трите списания на Югозападния университет "Неофит Рилски", което е индексирано в световната база данни Scopus и отбеляза, че това е изключително постижение и повод за гордост.

Приветствие към студентите, преподавателите и гостите на форума отправи ръководителят на катедра "Психология" проф. д.пс.н. Людмил Кръстев. Той благодари на преподавателите за усърдната им работа и им пожела много лични и професионални успехи. Проф. Кръстев изказа благодарност към ректорското и деканското ръководство за подкрепата и помощта, която оказват за развитието на катедрата и специалността.

В рамите на кръглата маса доц. д-р Стоил Мавродиев представи презентация, която проследява историческото развитие на катедра "Психология" и специалност "Психология". Той отбеляза, че първият випуск на специалността е приет през учебната 1991/1992 г. и очерта четирите етапа на развие, през които преминава катедрата.

Снимки от събитието

По повод 30-годишнината на специалност "Психология" са получени поздравителни адреси от проф. д-р Йоланда Зографова - директор на Института за изследване на населението и човека към БАН, главен комисар Ивайло Йорданов -  Главен директор на главна дирекция "Изпълнение на наказанията", Министерство на правосъдието, проф. д.пс.н Людмил Георгиев -ръководител на катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология", СУ "Св. Климент Охридски", проф. д.пс.н. Петър Николов - почетен професор на ЮЗУ "Неофит Рилски", проф. д. пс. н. Любомир Ст. Георгиев - почетен член на Съюза на учените в България и член на ръководството на СУБ, Тодор Тодоров - управител на "Асес" ЕООД и др.