За първи път Югозападният университет "Неофит Рилски" е включен в независимата класация на SCimago institution Ranking (SIR), оценяваща съвкупните постижения в научната дейност и тяхната визуализация в международен план по отношение на световните образователни институти и университети.

В класацията на авторитетната база данни Scopus са видими само 18 български институции, сред които е и Югозападният университет "Неофит Рилски".

За повишения научен рейтинг на Югозападния университет "Неофит Рилски" несъмнено имат значение и списанията на висшето училище, които са включени в Scopus, като "Балканистичен форум", "Езиков свят" и "Психологическа мисъл", както и научните постижения на преподаватели и докторанти, публикували в научни списания в областта на химията, математиката, физиката и др., част от системaта на Scopus.

SCimago institution Ranking е класация на академични и научноизследователски институти, ранжирани по критерий, обединяващ три различни групи показатели, въз основа на резултатите от научните изследвания, резултатите от иновациите и влиянието върху обществото на научните институции, измерими в тяхната видимост в научните мрежи.