Приключи конкурсът за ученическо есе, организиран от Философския факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски". Комисия за проверка и класиране на ученическите есета, учредена от катедра "Философски и политически науки" и катедра "Социология", класира следните участници:

 • Симона Василева Николова
 • Станислава Ангелова Ангелова
 • Валерия Бисерова Катрева
 • Деница Руменова Иванова
 • Диляра Бейхан Ахмед
 • Емире Сиракова
 • Камер Гюнай Кемал
 • Нийда Ридван Исмаил
 • Мария Николаева Бончева
 • Мартин Ивайлов Никифоров
 • Никола Глигор Димов

Отличените ученици ще получат Удостоверение, което им дава възможност
да се запишат като студенти в специалностите "Политология", "Философия" или "Социология" на Философския факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски".