Уважаеми първокурсници,

Новата академична година за студентите в редовна форма на обучение започва на 27 септември 2021 г. (понеделник). Поради извънредната епидемичната обстановка в страната, откриването на академична година ще се проведе по специалности, без тържествена церемония.

Правно-исторически факултет
Зала "Пейо Яворов", 10:00

Факултет по педагогика
Зала Аула, Учебен корпус № 1, 10:00 ч.

Факултет по изкуствата
Зала УСЕТ, Учебен корпус № 8, 10:30 ч.

Филологически факултет
Зала Аула, Учебен корпус № 1, 12:00 ч.

Философски факултет
Зала 480 , Учебен корпус № 1
*Специалност "Социология" и специалност "Философия" - 09:30 ч. *Специалност "Психология" и специалност "Политология" - 11:30 ч.

Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт"
*Специалност "Социални дейности", зала 478, Учебен корпус № 1, 10:00 ч.
*Специалност "Кинезитерапия", зала 540, Учебен корпус № 1, 10:30 ч.
*Специалност "Логопедия, зала 484, Учебен корпус № 1, 10:00 ч.
*Специалност "Спорт", зала 101, Учебен корпус № 1, 10:30 ч.
*Специалност "Медицинска сестра" и специалност "Акушерка", зала  101, Учебен корпус № 9, 09:00 ч.

Природо-математически факултет
*Специалност "Математика", зала 425, Учебен корпус № 1, 11:00 ч.
*Специалност "Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии", зала 425, Учебен корпус № 1, 11:00 ч.
*Специалност "Информатика", зала 330, Учебен корпус № 1, 11:00 ч.
*Специалност "Информационни системи и технологии", зала 330, Учебен корпус № 1, 11:00 ч.
*Специалност "География и регионална политика", зала 802, Учебен корпус №4, 11:00 ч.
*Специалност "Екология и опазване на околната среда", зала - 802, Учебен корпус №4, 11:00 ч.
*Специалност "Педагогика на обучението по география и история", зала 802, Учебен корпус №4, 12:00 ч.
*Специалност "Химия", двора на Строителния техникум, Учебен корпус №2, 11:00 ч.
*Специалност "Медицинска химия", двора на Строителния техникум, Учебен корпус 2, 11:00 ч.
*Специалност "Педагогика на обучението по химия и човекът и природата", двора на Строителния техникум, Учебен корпус №2, 11:00 ч.
* Специалност "Педагогика на обучението по химия и физика", двора на Строителния техникум, Учебен корпус №2, 11:00 ч.
*Специалност "Физика", зала 520, Учебен корпус №1 10:30 ч.
*Специалност "Оптични технологии", зала 520, Учебен корпус №1, 10:30 ч.
*Специалност "Педагогика на обучението по физика и математика", зала 520, Учебен корпус №1, 10:30 ч.

Стопански факултет
Зала 207, Учебен корпус №1, 09:00 ч.
*Специалност "Бизнес мениджмънт и предприемачество"
*Специалност "Туризъм"
*Специалност "Устойчив туризъм"
Зала 207, Учебен корпус №1, 11:00 ч.
*Специалност "Бизнес маркетинг и реклама"
*Специалност "Финанси"
*Специалност "Счетоводство и контрол"
*Специалност "Икономика на публичната сфера"
*Специалност "Международен бизнес"

Технически факултет
*Специалност "Педагогика на обучението по технологии и предприемачество", зала 544, Учебен корпус № 1, 11:30 ч.
*Специалност "Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия", зала 544, Учебен корпус № 1, 11:30 ч.
*Специалност "Приложни електронни системи", зала 544, Учебен корпус № 1, 11:30 ч.
*Специалност "Компютърни системи и технологии" и специалност "Информационни и комуникационни системи", зала 544, Учебен корпус № 1, 10:00 ч.