Гл. ас. д-р Валери Димчев, преподавател в катедра "Музика" на Факултета по изкуствата, взе участие в концертa BAL-KAN (Honey & Blood), състоял се в Центъра за изящни изкуства "Бозар" (BOZAR - Centre for Fine Arts) в Брюксел, Белгия.

Проектът е дело на големия испански музикант Жорди Савал и включва именити музиканти от различни балкански страни. Представители от България бяха: Недялко Недялков (кавал), Стоименка Недялкова (вокал) и Валери Димчев (тамбура).