Фотоизложба "Мегалитните светилища през очите на боговете" бе открита днес в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието, организирано от Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, е част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата.

Експозицията бе представена от декана на Факултета по изкуствата проф. д.н.к. Васил Марков и от гл. ас. д-р Антон Генов. Изложбата показва последните изследвания на Университетския център. Тя включва 17 колажа с фотографии на  мегалитни паметници и скални светилища от Югозападна България заснети с дрон. По време на събитието бяха дискутирани възможностите и иновативните методи в изследването и експонирането на културното наследство.

Проучванията на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури са финансирани от Националната научна програма  "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)".