За поредна година в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведоха вътрешноуниверситетски спортни игри за Купата на Ректора, организирани от Студентския съвет и катедра "Спорт".

В състезанието по стрийтбол участваха студенти от различни специалности. Първенец в спортната надпревара е отборът "Bulls" с капитан Любен Накев, студент във втори курс, специалност "Педагогика на музикалното изкуство". Отборът извоюва победата с помощта на Кирил Войнов, Любомир Миладиновски и Александър Станчев.
На второ място бе класиран отборът "Nets", воден от второкурсника в специалност "Физическо възпитание и спорт" Иван Терзийски. Третото място спечели "Old Stars" с капитан Иван Лесов, студент в четвърти курс, специалност "Физическо възпитание и спорт".

Снимки от събитието...