В катедра "Връзки с обществеността" на Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе ежегодният конкурс за есе, организиран от проф. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова, в рамките на дисциплината "Теория и практика на текста".

По актуалната тема "Аз и изолацията" разсъждаваха 18 първокурсници от специалност "Връзки с обществеността", които проявиха изключително сериозно отношение при написването и представянето на есетата, въпреки усложнената обстановка на учебния процес.

Студентите се обединяват около становището, че здравето и контактите с най-близките хора могат да вдъхнат повече оптимизъм и да преодолеят всички ограничения, наложени от изолацията, както и вярата, че след излизането от пандемията от Ковид-19 ще заживеем в един по-добър и хуманен свят.

За най-добро есе бе отличен Димитър Димитров. Поради извънредната ситуация в страната за първи път конкурсът не беше проведен по традиционния начин, затова и отличеният ще получи електронен сертификат. Специална оценка за есетата получиха студентите Биляна Богомилова и Мария Хазурова, както и Данислава Бангеева и Александър Стаменов, представили кратки разкази.