В рамките на Националния студентски фестивал на изкуствата се проведе "Изкуството като мечта и мечтите в изкуството" - младежка сцена за млади таланти в сферата на изкуствата. Заради усложнената епидемична обстановка в страната конкурсът се проведе онлайн. В него участваха ученици от специализирани паралелки по музика, изобразително изкуство и хореография.

В раздел "Музика" на първо място журито класира:

 • Симеона Кротева (пиано), Дан Христов (пиано) и Ивана Кацарска (пиано) от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград;
 • Николас Целов (китара) от СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Кирил Василев. Репертоар: Take five - Дейв БрубекАстурии - Сеговия;
 • Александър Георгиев, акордеон, СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Мариян Атанасов. Репертоар: ,,Влашки игри""Indifferencе valse musette" - A. ( Tony) Murena & Joseph Colombo;
 • Елена-Стефани Асенова (поп и джаз пеене), СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Живка Сливенова. Репертоар: "Повей, ветре", музика: Йосиф Цанков; текст: Димитър Василев; "Hello";
 • Елена-Стефани Асенова (народно пеене), СУ,, Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Живка Сливенова. Репертоар: ,,Нигде се болест не чува";  ,,Снощи вечер на мегдана";
 • Виктория Георгиева (народно пеене), Народно читалище "Никола Вапцаров - 1866 г.", Благоевград;
 • ДФГ "Джумайчета" с художествен ръководител Иван Кацарски, фолклор, Народно читалище "Никола Вапцаров - 1866 г.", Благоевград;
 • ФГ "Веселина" - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград;
 • ДФГ "Бисери" - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.

 

На второ място журито класира:

 • Певческа група за автентичен фолклор ,,Дунавска дъга" с изпълнители: Лорена Димитрова Славейкова, Ивана Ивова Йорданова, Красимира Мирославова Красимирова,Биляна Бисерова Михайлова, Емануела Деянова Асенова, Елена-Стефани Силвиева Асенова, Миглена Мирославова Красимирова, Мариса Величкова Неделкова и Моника Мариянова Иванова от СУ,,Св. св. Кирил и Методий", гр.Видин, с художествен ръководител Живка Сливенова.  Репертоар: ,,Три етърве" - жътварски припевки от Белоградчишко  и "Не фъргай се, не метай се";
 • Миглена Красимирова, (народно пеене), СУ ,,Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Живка Сливенова. Репертоар: ,,Де се е чуло и видяло",,Провикна се Радин баща";
 • Николай Цветков (акордеон), СУ,, Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин, с художествен ръководител Мариян Атанасов. Репертоар: "На синия бял Дунав" - Йохан Щраус"Ръченица" - Любен Панайотов.

На трето място журито класира:

В раздел "Хореография", жури с председател проф. д.н. Анелия Янева удостои с първо място:

 • Възпитаници на СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Видин за изпълненията им "Five more hours" - хореография: Мадлен Радулова "Северняшки танц" - хореография: Мадлен Радулова, музика подбрал Иван Николов;
 • ФТА "Пиринче", Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград за изпълнението "Ой, Марийо" - хореография: Симеон Стамболийски; музика: Димитър Христов

На второ място журито класира:

 • ФТА "Пиринче", Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград за изпълнението "Закачки край Огоста" -  хореография: Ивайло Димитров; музика: Димитър Христов.

В раздел "Изобразително изкуство" жури с председател проф. д-р Емил Куков и членове: проф. Георги Драчев и доц. д-р Диана Захариева отличи на първо място следните участници: Диана Стоянова Миткова - IX  клас , СУ "Св. св. Кирил и Методий", град Видин, Екатерина Кирова - ХІІ д клас и Стела Цветанова - ХІ д клас от Националната хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", Благоевград. На второ място журито отличи Изабела Яворова Захариева - XI клас и Изабела Пламенова Велкова - XI клас от СУ "Св. св. Кирил и Методий", град Видин, Мануела Илиева - ХІ д клас, Иван Михалов Георгиев - ХІ клас, Ана-Мария Методиева Миладинова - ХІ клас, Ивелина Петкова - ХІ д клас и Мануела Илиева - ХІ д клас от Национална хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий", Благоевград. Трето място си поделиха  Лилия Емилова Атанасова - ХІІ д клас,  Мариела Живкова Кьосева - ХІІ д клас, Теодосий Иванов Христов - ХІІ д клас и Карина Илиева Мраценкова, възпитаници на Националната хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", Благоевград.

Снимки на наградените творби