В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе безплатен семинар за студенти, на който бе представена професията Автор на техническа документация. Събитието бе разделено на две части: обща теоретична и практическа, включваща упражнения и задания, чрез които студентите влязоха в ролята на Автори на продуктово съдържание и се потопиха в същността на професията. Чрез умело подбраните примери и задачи, те научиха, че автор на книги не е равнозначно на автор на техническа документация. Запознаха се с процеса на подготовка на документация, препоръки и хитрости, прилагани за изготвяне на добрата документация, умения, които трябва да притежават, упражняващите професията автор. За ефективно използване на времето, водещите на семинара бяха подготвили рекламни и учебни материали.

Семинарът бе организиран от Университетския център за кариерно развитие съвместно с  tekom Bulgaria, част от tekom Europe. Организацията обединява Авторите на техническа документация, които се представляват на европейско ниво от tekom Europe, а на местно ниво от tekom Bulgaria. Тази професионална общност работи за популяризиране на една нова, търсеща се и налагаща се професия на пазара на труда в България. Младите хора, които упражняват професията Автор на техническа документация или Автор на продуктово съдържание са между 75 - 80 човека, от които 25 работят в tekom Bulgaria. От началото на 2018 г. професията фигурира на картата на официално признатите професии в България.