Гл. ас. д-р Анна Андреева, преподавател в катедра "Логопедия" към Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", представи онлайн лекция на тема "Роботите в помощ на деца със слухови нарушения"("Robots Helping children with hearing impairment"). Темата бе представена пред студенти от бакалавърската програма "Езикова и говорна патология" в рамките на учебната дисциплина "Компютърни приложения и нови технологии в логопедията".

Лекцията на д-р Андреева бе по покана на д-р Елиада Пампулу, преподавател по логопедия в Кипърския технологичен университет.