Приключи конкурсът за най-добра публикация на млад учен през 2020 година, организиран от Югозападния университет "Неофит Рилски" и Съюза на учените в България - клон Благоевград.

 

Публикациите бяха оценени от жури в състав: доц. д-р Иванка Станкова - председател и членове: проф. д-р Борис Манов, доц. д-р Татяна Шопова, доц. д-р Владимир Ценков и доц. д-р Радослав Цонев. Те обстойно анализираха и оцениха представените доказателства за научните публикации на участниците в традиционния конкурс за най-добра публикация на млад учен през 2020 година.

 

С първа награда журито отличи Петър Радоев Димков (докторант във Философския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"), на второ място бе класирана
Ангелина Огняна Гочева (докторант във Факултета по изкуствата на ЮЗУ "Неофит Рилски"), а трета награда получиха Радостина Емилова Юлева-Чучулайна (докторант в Стопанския факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски") и Юлиана Кирилова Карпузова (докторант във Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски").


На всички наградени ще бъдат връчени грамоти, парични награди и годишен абонамент за списание "Наука" - издание на Съюза на учените в България.

Поздравления на победителите и участниците в конкурса, с пожелания за здрава, щастлива и успешна 2021 година!