От 1 март до 30 април 2021 г. в Университетската библиотека  ще се ползва временен достъп до нова база данни от EBSCO Information Services - "Central & Eastern European Academic Source" (CEEAS). Тя е изследователска база данни с над 2000 научни списания, публикувани в страните от Централна и Източна Европа. Наскоро актуализирана, за да се включи двойно повече пълнотекстово съдържание, тази мултидисциплинарна и многоезична (над 60 различни езици) база данни обхваща многообразие от теми, включително бизнес, икономика, социални и хуманитарни науки, история, право, политика, международни отношения, образование, литературознание, математика и приложни науки.