Уважаеми студенти,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, обучението в ЮЗУ "Неофит Рилски" се осъществява дистанционно чрез платформата "BlackBoard" (https://dlearning.swu.bg), както и чрез комуникация между преподавателите и студентите, посредством електронната поща.

Тези от вас, които все още нямат регистрация могат да се свържат със съответния преподавател.

Повече информация за начина на използване на платформата ще откриете на следния линк: http://disted.swu.bg/information/blackboard-manual/