Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор
на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

 

  • Университет "Болоня" , Форли,  Италия,
  • Познански университет "Адам Мицкевич", Полша, Познан
  • Университет "Екс-Марсилия" Марсилия, Франция

 

Документите се подават в срок до 2 юли 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидата