Изложбата "Спортът за един мирен свят" бе открита днес в Регионалния исторически музей в Благоевград. Събитието е по повод Международния олимпийски ден.

В рамките на изложбата бяха представени купи, медали, грамоти и снимков материал, показващ високите спортни постижения на студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски". Гостите имаха възможност да видят и фотографии, предмети и снимки, свързани с развитието на спорта в Благоевград. Експонатите представят участието на Благоевград в олимпийската щафета през XX век.

Сред присъстващите на събитието бяха доц. д-р Миглена Симонска - декан на Факултета "Обществено здраве, здравни грижи и спорт", доц. д-р Даниела Томова -

заместник-декан на Факултета по педагогика и член на Комисията "Национална олимпийска академия" към Българския олимпийски комитет, студенти, преподаватели, участници в олимпийски игри, сред които и Йордан Янев - участник в олимпийските игри през 1980 г. в Москва, спортни деятели и ученици от спортните клубове в Благоевград.

Доц. Томова представи презентация, свързана с Олимпийския клуб в Благоевград и отбелязването на Международния олимпийски ден през годините. За първи път Клубът в Благоевград чества Олимпийския ден през 1995 г.