Над 20 преподаватели от Стопанския факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" взеха участие в 20-тото издание на Международната научна конференция "Глобализацията и нейните социо-икономически последици" (The 20th International Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences), организирана от Университета в Жилина, Словакия. Те представиха доклади и онлайн презентации на английски език. Публикациите от конференцията са реферирани и индексирани в световните бази данни Scopus и Web of Science.

По инициатива на организаторите на престижния научен форум, проф. д-р Мария Кичева и проф. д-р Преслав Димитров бяха поканени и взеха участие в научния комитет на конференцията, която се проведе в рамките на два дни.

В първия ден от научния форум един от ключовите докладчици в пленарното заседание бе деканът на Стопанския факултет проф. д-р Преслав Димитров.

Повече информация за конференцията и представянето на участниците от Югозападния университет можете да прочетете на сайта https://globalizacia.com/.