Като част от работата по проект "Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност" /Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)/ бе проведена дискусия за значението на езика като средство за дискриминация и символна власт. Добра основа за дискусията беше лекцията на доц. д-р Петър Воденичаров на тема "Език, пол, култура".

В дискусията участваха преподаватели, студенти и докторанти от Югозападния университет "Неофит Рилски", преподаватели от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и от Института за български език, и представители на Центъра за изследвания и политики за жените.

Лекцията беше първа част от лекторията, посветена на темата за равнопоставеността на половете. Втората лекция ще се проведе на 10 декември 2021 г. от 14:00 ч. в платформата "BigBlueButton" (https://bbb.swu.bg/b/pet-gp2-ptg).  Тя ще бъде на тема "Отрази ли се Ковид ситуацията върху равнопоставеността на половете?". Лекторка ще е Татяна Кметова от Центъра за изследвания и политики за жените.