На 24 септември 2020 г. на 80-годишна възраст почина проф. Александър Воденичаров. Той е един от основателите на Правно-историческия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски", допринесъл изключително за неговото утвърждаване и развитие в страната и чужбина. Дългогодишен преподавател по Административно право, Административен процес, Общинско право и Местно самоуправление.

Проф. Воденичаров е заместник-декан на Юридическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" от 1995 г. до 1999 г. и ръководител на катедра "Публичноправни науки и публичен мениджмънт". Декан е на Правно-историческия факултет и председател на Общото събрание на Югозападния университет "Неофит Рилски" в периода 1999 г.-2008 г.

Председател на Специализирания научен съвет по правни науки със съществен принос за академичното израстване на преподавателския състав на Правно-историческия факултет. Член на Комитета за местните и регионални власти към Съвета на Европа, с изключителни заслуги за развитието на международните контакти на Правно-историческия факултет и на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Заместник-председател на Централния кооперативен съюз. Член и говорител на Висшия съдебен съвет в периода 2003 г.-2007 г. Член на Постоянната комисия по местно самоуправление в 39-то и 40-то Народното събрание.

Поклон пред светлата му памет!

Опелото ще се състои на 28 септември 2020 г. в църквата "Света София" от 12:00 ч.