Излезе от печат сборникът "Българско клавирно наследство", който представя няколко творчески личности от различни поколения. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс "Неофит Рилски". Произведенията, включени в сборника са реализирани като звукозапис и издадени на CD в изпълнение на едни от водещите пианисти в България.

В изданието са включени композиции на Марин Големинов, Иван Спасов, Филип Павлов и Йордан Гошев. Общото за всички тези творци е многостранната им дейност като композитори, изпълнители, педагози, теоретици, писатели и обществено значими фигури за музикални институции с принос към българската музикална култура.

Заложените творчески идеи и конкретната им реализация илюстрират различни подходи при създаването на клавирна музика.

Представените в изданието композиции са често изпълнявани, търсени като нотен текст и утвърдени в репертоара на много пианисти в България и чужбина, което ги прави важна част от българското клавирно наследство.

Сборникът е издаден с подкрепата  на Националната научноизследователска програма "Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" (КИННПОР) на Министерството на образованието и науката на Република България.

Книгата е налична в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", в библиотеката на Югозападния университет "Неофит Рилски" и библиотеките на висшите училища в страната. Изданието е депозирано в Академията за музикално и театрално изкуства във Виена, Австрия.

Предстои предоставянето на сборника в Техническия университет Дортмунд, Университета Оснабрюк, Германия, Университета "Александру Йоан Куза", Яш, Румъния, Университета "Македония", Солун, Гърция, както и в други висши музикални училища в Европа.