Успешно приключи вторият етап от конкурса за есена български и на английски език, обявен от Филологическия факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" . Комисията, оценяваща есетата,  отбеляза изключително високото ниво на участниците. Общото мнение е, че голяма част от получените текстове разкриват зрели, мислещи, социално отговорни млади хора, със собствени позиции и високо ниво на езикова подготовка и култура.

Единодушното решение на журито определи най-добрите есета, получили максималната оценка.

Български език:

  • Марина Людмилова Бочева- "Пътуването, което ме очаква"

  • Нурие Мехмедова Муратова- "Пътуването, което ме очаква"

  • Милена Иванова Ангелова - "Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?"

Английски език:

  • Елена Руменова Сабахлъкова -"Knowledge is the antidote to fear" (R.W. Emerson)"

  • Марина Людмилова Бочева -"Knowledge is the antidote to fear" (R.W. Emerson)"

Отличените най-добри есета ще получат насърчителни награди.

Всички отличени участници в конкурса с есе на български език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в пет от специалностите на Филологическия факултет: 1) "Българска филология" , 2) "Педагогика на обучението по български език и чужд език (с английски, руски, гръцки или китайски) ", 3) "Английски език и етнология" и 4) "Славянски език (руски) и туризъм" , 5) "Чужд език и бизнес администрация ".

Отличените участници с есе на английски език ще получат сертификат, който може да послужи за прием в следните специалности: 1) "Английска филология" , 2) "Английски език: превод и комуникации" и 3) "Приложна лингвистика" (с първи чужд език английски и втори чужд език - немски, френски, руски или гръцки- по избор на кандидат-студентите).

Всички отличени участници ще бъдат уведомени на имейла, който са посочили.

Ако останат свободни места за студенти в специалностите на Филологическия факултет, ще се проведе трети етап на конкурса, за който кандидат-студентите ще бъдат своевременно информирани на официалната страница на Югозападния университет.