Преподавателите от Филологическия факултет доц. д-р Гергана Падарева-Илиева и доц. д-р Биляна Тодорова участваха в Първия конгрес по етнолингвистика, който се проведе от 20 до 24 юни 2021 г. в Университета "Мария Кюри-Склодовска", Люблин, Полша. Участието на двете изследователки е в рамките на международния проект "EUROJOS" с ръководител проф. Йежи Бартмински.

Доц. Тодорова и доц. Падарева-Илиева, както и учени от Института за български език към БАН, бяха единствените български представители на този голям научен форум. В него взеха участие и световноизвестни изследователи като Анна Вежбицка от Университета в Канбера, Австралия, както и Светлана Толстая (Русия), Алексей Юдин (Университета в Гент) и много други.

Доц. Падарева-Илиева и проф. Сотиров от Университета "Мария Кюри-Склодовска" представиха своето проучване върху концепта "демокрация" - Pojęcie DEMOKRACJI w bułgarskiej tradycji leksykograficznej. След две предишни участия на международни форуми - в Москва през 2018 г. и в Люблин през 2019 г., и две публикации в реферирани издания в Полша, това бе третото участие на двамата учени, които работят върху изследване на представата на българите за понятието "демокрация". Обобщение на това задълбочено проучване се очаква да бъде публикувано през следващата година в Речник на славянските народи.

Доц. Тодорова представи своето изследване върху концепта "толерантност" - THE CONCEPT OF 'TOLERANCE' IN BULGARIAN MEDIA. Авторката вече е представяла своите наблюдения върху толерантността в синхронен и диахронен аспект на различни международни конференции в Люблин, Неапол, Сегед, София, като част от изследванията вече са публикувани, включително в индексирани списания. В рамките на конгреса тя представи наблюденията си върху концепта в съвременната медийна реч.