Над 45 преподаватели, докторанти и студенти участваха в научната конференция "Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация", посветена на 45-годишнината от основаването на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Форумът, който се проведе онлайн чрез платформата "BigBlueButton", бе организиран от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" и Факултета "Информационни науки" на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Модератор на събитието беше полковник проф. д.н. инж. Стойко Стойков.

Конференцията бе открита от ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков. Приветствия към участниците поднесоха още проф. д-р Ирена Петева - ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, и доц. д-р Николай Марин - декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

В научния форум участваха преподаватели, докторанти и студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски", Университета по библиотекознание и информационни технологии, Националния военен университет "Васил Левски" и Военната академия "Георги Стойков Раковски". Бяха представени 10 пленарни доклада, в които се разглеждат актуални предизвикателства пред националната сигурност и управлението в публичната сфера.

Събитието беше закрито от проф. д.н. Любомир Тимчев - ръководител на катедра "Национална сигурност и публична администрация" към Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", и от проф. д.ик.н. Стоян Денчев - председател на Общото събрание на Университета по библиотекознание и информационни технологии.