Проф. д.м.н. Олег Мушкаров бе избран за академик на Българската академия на науките в областта на математическите науки. Научните му изследвания и приноси са свързани с многомерен комплексен анализ, анализ върху комплексни и почти комплексни многообразия,  комплексна диференциална геометрия, туисторна теория и математическо образование. Има 68 научни статии, 4 монографии, 3 книги в чуждестранни издателства, 14 книги в български издателства, 20 учебни помагала, 25 научно-методически и 27 научно-популярни статии.

Проф. Мушкаров е преподавател в Природо-математическия факултет и Техническия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" по дисциплините "Теория на числата", "Екстремални задачи и моделиране в училищния курс по математика", "Инженерна математика".

Проф. Мушкаров е почетен член на Съюза на математиците в България (2021 г.). Носител е на редица отличия, сред които почетен знак "Марин Дринов" на лента( БАН, 2021 г.), медал с лента на ИМИ-БАН (2021 г.), голямата награда "Атанас Радев" за 2016 г. на Академия по математика "Атанас Радев", почетен знак на Президента на Република България (2006 г.) и почетен знак за заслуги към БАН (2003 г.)