Югозападният университет "Неофит Рилски" бе домакин на двудневен обучителен семинар на тема "Transforming Higher Education through Collaborative Online International Learning (COIL) and (Community) Service Learning". Той е в рамките на Университетския алианс "Aurora Alliance" и е част от инициативата Европейски университети.

Алиансът беше представен лично от програмния директор проф. Сабине Роуз от Свободния университет в Амстердам,  от д-р Селма Поробич и г-жа Тереза Колушкова, институционални координатори за Палацкия университет в Оломуц.

В рамките на тридневното си посещение в Югозападния университет, представителите на Алианса проведоха работно заседание с ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. Те изразиха задоволството си от съвместната работа с ЮЗУ "Неофит Рилски" и очертаха перспективите за бъдещото международно сътрудничество като предложиха университетът да се превърне в регионален хъб за Университетския Алианс. На срещата присъстваха още проф. д-р Иванка Станкова, заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие, проф. д-р Петър Миланов, началник на отдел "Научни проекти" и експерти от отдел "Международни образователни програми и сътрудничество".

Програмата продължи с обучителен семинар, който бе открит от проф. д-р Иванка Станкова, заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Гост-лектори на двудневното събитие бяха изтъкнати специалисти от Свободния университет в Амстердам, Кралство Нидерландия, (Vrije Universiteit Amsterdam), Палацкия университет в гр. Оломуц, Чешка република (Palacky University of Olomouc) и Университет "Ровира и Вергилии" в гр. Тарагона, Испания (Rovira I Vergili University).

В семинара участваха преподаватели от ЮЗУ "Неофит Рилски", както и

преподаватели и официални представители на университети от Италия, Република Северна Македония, Украйна, Република Албания и Словакия.

Основната тема на обучението през първия ден бе "Как да интегрираме обучителни елементи със социални насоченост и ангажираност в учебните програми?". Гост-лектори от Свободния университет в Амстердам представиха примери как техни студенти учат, работейки в полза на обществото и обучиха преподаватели от Югозападния университет как да организират сходни образователни и практически дейности за своите студенти.

По време на втория семинарен ден фокусът на обучение бе поставен върху т. нар COIL - Collaborative Online International Learning - учене в съвместна международна среда. Заместник-ректорът по международно сътрудничество на Университета "Ровира и Вергилий" представи достиженията на своя университет в тази област. Преподавателите от ЮЗУ "Неофит Рилски" получиха ценни знания и опит за това как се създават учебни програми с международна насоченост и по какъв начин могат да интернационализират вече съществуващите програми.

Беше проведено работно заседание, на което присъстваха проф. Мария Станкова, заместник-декан на Стопанския факултет и доц. д-р Гергана Падарева-Илиева, заместник-декан на Филологическия факултет. По време на срещата беше обсъдено създаването на съвместна магистърска програма "Еразъм Мундус" в областите на Славистичните изследвания и управлението на устойчив туризъм с водеща институция ЮЗУ "Неофит Рилски" и партньори от Чехия, Австрия и Северна Македония.

Инициативата "Европейски университети" представлява транснационални алианси, които ще бъдат университетите на бъдещето, като ще популяризират европейските ценности и идентичност и ще променят из основи качеството и конкурентоспособността на европейското висше образование.

Целта на тази инициатива е да се формира ново поколение креативни европейци, които могат да си сътрудничат на различни езици, без оглед на граници и научни дисциплини, за да се справят с обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които е изправена Европа.  В момента това е една от водещите инициативи с оглед на амбициите на ЕС да изгради европейско пространство за образование.

Aurora Alliance е университетска мрежа (алианс), финансирана с европейски средства. Състои се от 9 пълноправни члена 1. Vrije Universiteit Amsterdam, 2. University of Iceland, 3. Universitat Duisburg-Essen, 4. Universitat Rovira i Virgili, 5. Universitat Innsbruck, 6. Universita di Napoli Federico II, 7. Palacky University of Olomouc, 8. Copenhagen Business School, 9. University of East Anglia). ЮЗУ "Неофит Рилски" е един от само четиримата асоциирани партньори в Алианса.

Снимки