От 22 до 24 ноември 2019 г. в Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе Първи международен форум по кларинет "Механика на музициране и функциониране на изпълнителя, спрямо инструмента". Той бе реализиран като част от художественотворческите дейности по проект RP-B1/19 "Академия по изкуствата" на Факултета по изкуства. Инициатор и организатор на форума бе катедра "Музика", която покани за лектори изявените кларинетисти д-р Илия Илиев и Илиян Илиев. В теоретико-приложната част на кларинетния форум бяха изнесени лекции за широкия спектър от жанрови възможности, които предоставя инструментът и начините за неговото използване и съхранение.

Във форума участваха инструменталисти на различна възраст от цялата страна. Те имаха възможност през трите дни да слушат изявите на своите колеги, да усъвършенстват техническите си умения, да обменят творчески идеи и да осъществяват полезни контакти.

На активно участвалите в международния форум бяха връчени сертификати на тържествен концерт, който се състоя в обновената концертна зала в Учебен корпус № 1.

За заснемането на проявите от кларинетния форум се погрижиха студентите от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.

Снимки от събитието...