В Югозападния университет "Неофит Рилски" се проведе музикален форум и концерт с участието на студенти от катедра "Музика". В рамките на събитията ас. д-р Стефан Далчев, преподавател в катедрата, презентира устройството и начина на звукоизвличане на музикалните инструменти орган и хармониум. Той завърши своето представяне с музикално изпълнение на двата инструмента.

Форумът даде възможност и на студентите от Факултета по изкуствата да покажат своето творчество, артистичен талант и практически умения. Участие взеха студенти от класовете на доц. д-р Бинка Добрева, гл. ас. д-р Мариана Манолева, гл. ас. д-р Валери Димчев, както и студенти от различните специалности в катедра "Музика".

Музикалният форум и концертът са част от проект "Художественотворчески център за старинна музика и фолклор".

Снимки от събитието...