От 22 до 24 ноември 2019 г. катедра "Музика" бе организатор на майсторски класове, които са част от художественотворческия проект на Факултета по изкуства RP-B1/19 "Академия по изкуствата".

В майсторските класове се включиха млади инструменталисти и певци от цялата страна. Лектори бяха изявените преподаватели от катедра "Музика": доц. д-р Бинка Добрева, д-р Валери Димчев и Антони Дончев.

Интерес към майсторските класове на доц. д-р Бинка Добрева проявиха участници и от Германия. Така заниманията се оказаха подходяща форма за комуникация не само между кандидат-студенти, настоящи студенти и специалисти, но и между представители на различни държави и различни поколения.

На участниците бяха предоставени прекрасни условия в залите на ЮЗУ "Неофит Рилски" и възможност да се срещнат с изявените музиканти, да обменят творчески идеи, и да усъвършенстват своите технически умения.

На тържествен концерт, в обновената концертна зала в Учебен корпус № 1, бяха връчени сертификати на активно участвалите във форумите.

За заснемането на голяма част от проявите се погрижиха студентите от катедра "Телевизионно, театрално и киноизкуство", под ръководството на техния преподавател гл. ас. д-р Крум Иванов и ръководителя на катедрата доц. д-р Клавдия Камбурова.