Казахският университет за международни отношения и световни езици "Абилайхан" удостои заместник-ректора по образователните дейности на Югозападния университет "Неофит Рилски" доц. д-р Ицка Дерижан с почетното звание "Доктор хонорис кауза".

Отличието се връчва за цялостния принос на доц. Дерижан в укрепването и развитието на двустранните отношения между двете институции в областта на научните изследвания, академичния обмен, междукултурния диалог и за иновации в областта на педагогиката.