Министерството на образованието и науката обявява процедура за подбор
на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища:

  • Тракийския университет "Демокрит", Комотини, Гърция
  • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки "В. Брусов", Ереван, Армения

Документите се подават в срок до 11 юни 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидата