Доц. д-р Силвия Георгиева, преподавател във Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", изнесе публична академична лекция на тема "Разговор между отсъстващи: писмата на раннохристиянските учители до жени".

Доц. Георгиева запозна аудиторията с основните научни търсения и акценти на своите академични изследвания: разпространението на античната епистолография и участието на жените в размяната на писмовни текстове; ученията на ранното християнство и размяната на писма за разпространение на вярата,  в които жените се явяват основни адресати на великите духовни учители. Направени бяха паралели и анализи на писмата до известни римски аристократки на Свети Амвросий Медиолански, Свети Августин и най-вече - Блажени Йероним. Ярко бе подчертана водещата духовна роля на жените при формиране на основните представи за морала, аскезата и брака в творбите на раннохристиянските учители на Църквата, белязали европейската култура и до днес.