Преподаватели от катедра "Културология" към Факултета по изкуствата и катедра "История" към Правно-историческия факултет участваха в престижна международна конференция в Турция. Сложната епидемиологична обстановка не попречи да се реализира предвидената научна програма. Благодарение на съвременните технологии, конференцията се състоя онлайн и учени от целия свят имаха възможност да представят и обсъдят най-новите си изследвания върху историята и културата на Древна Анатолия.

Научният форум бе организиран от "Изследователския център  за археология на Западна Анатолия" (The Research Center for the Archaeology of Western Anatolia - EKVAM) към Dokuz Eylül University - DEU -Измир, Турция. Събитието премина под наслов  "Кападокия и кападокийците от Елинистическия, Римския и Рановизантийския период".

Научният колегиум от Югозападния университет "Неофит Рилски" - проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р. Александър Порталски, гл. ас. д-р Димитрия Спасова и гл. ас. д-р Антон Генов представи  доклад , посветен на паралелите между мегалитните култови паметници от Западна Анатолия  и Балканите. Изследването е резултат от проучванията на екипа,  финансирани по Национална научна програма КИННПОР.

Докладът беше представен от д-р Генов и предизвика голям интерес и дискусии. Д-р Спасова визуализира допълнително текста, чрез  онлайн препратки към сайта на Университетския научно-изследователски център  за древни европейски и източно-средиземноморски култури към ЮЗУ "Неофит Рилски". http://satrae.swu.bg/

Снимки от събитието...