Проф. д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет и ръководител на катедра "Туризъм" към Югозападния университет "Неофит Рилски", участва като основен докладчик в международната научна конференция "Кратките вериги на хранителните доставки - модели и политики в Европейския съюз и други страни - препоръки за развитие на кратките вериги на хранителните доставки във Виетнам в новия контекст". Организатор на научния форум, който се проведе днес, е
Институтът за европейски изследвания "Нафостед" към Виетнамската академия за социални науки.

Проф. д-р Преслав Димитров изнесе доклад на английски език на тема "Верига на предлагането българската туристическа индустрия във време на COVID" ("Supply chain of the Bulgarian tourism industry in the Covid time"). Сред ключовите докладчици в международната научна конференция бяха: д-р Дейвид МакНейл от Университета Куинсланд, Австралия, доц. д-р Агата Малак-Равилковска от Варшавския университет за науки за живота, Полша, доц. д-р Димитрис Айдонис от Международния елинистичен университет, Гърция и доц. д-р Буй Ти На от Виетнамския национален селскостопански университет, Виетнам.

Снимки от събитието