Студентска и докторантска научна сесия на тема "Култура, медии и културен туризъм по време на COVID-19" се проведе в Югозападния университет "Неофит Рилски". Събитието, организирано от катедра "Културология", е част от програмата на Националния студентски фестивал на изкуствата.

Приветствие към участниците отправи деканът на Факултета по изкуствата проф. д.н. Васил Марков. Той отбеляза, че научната сесия се е превърнала в добра традиция, която показва докъде са стигнали научните изследвания на докторантите и какви са научните интереси на студентите от Факултета по изкуствата.

Сред темите, които представиха студентите и докторантите, бяха "Предизвикателствата пред изследователите на средновековната култура по време на Covid-19", "Държавна рамка за социално предприемачество в България", "Събитиен туризъм по време на  COVID-19. Предизвикателства и перспективи", "Култура по време на коронавирус", "Проблеми пред телевизионния бизнес по време на Covid-19" и "Да танцуваш онлайн - различната гледна точка", "Авторът и кризите", "Нови дигитални технологии за развитие на културен туризъм по време на Covid-19" и др. Представените доклади ще бъдат издадени в сборник, посветен на темата на научната сесия.

Основната цел на организаторите бе да стимулират интереса на студентите и докторантите в академичната среда, като тази година фокусът бе поставен върху влиянието на пандемията COVID-19 върху научните изследвания.