Югозападният университет "Неофит Рилски" дава старт на кандидатстудентската си кампания за учебната 2021/2022 г. на 19 февруари 2021 г. За първи път университетът ще осъществи прием по специалностите "Устойчив туризъм" и "Бизнес маркетинг и реклама".

Първите електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия ще се състоят на 19 февруари 2021 г. на място в университета. Електронните изпити  ще се провеждат всеки работен петък до 11 юни 2021 г. и всеки делничен ден от 15 юни до 5 юли 2021 г. Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита.

Желаещите да се обучават в Югозападния университет "Неофит Рилски" могат да кандидатстват чрез конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета; с резултати от държавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положени след 2008 г. вкл.; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в други акредитирани висши училища на Република България (удостоверени със служебна бележка) и с резултати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художествено-творчески и спортни прояви.

Практическите изпити в университета ще се проведат през месеците март, април и юни.