Гл.ас. д-р Мария Багашева, доц. д-р  Биляна Тодорова и гл. ас. д-р Валентина Донева от Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" взеха участие в престижната виртуална конференция Languages Future ("Бъдещето на езиците"), събитие, което е част от проекта Language Acts and Worldmaking на престижния английски университет King's College London.

Събитието се проведе в рамките на осем дни и в неговата програма бяха включени многобройни прояви - презентации, кръгли маси, арт работилници, театрални представления, филми и др. Включиха се участници от различни държави от Европа, Азия, Южна Америка. В рамките на конференцията лекция изнесе и проф. Дейвид Кристъл, световноизвестен лингвист, специалист по английски език.

Преподавателките от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" бяха единствените участнички от България и представиха своето изследване, озаглавено: The future of languages in the time of global English language influence: the Bulgarian and Russian case ("Бъдещето на езиците във времето на световното влияние на английския език: българският и руският случай"), в рамките на кръглата маса "Нови хоризонти".