Проектът Coding4Girls, финансиран по програма "Еразъм+" на Европейския съюз no. 2018-1-SI01-KA201-047013, в който ЮЗУ "Неофит Рилски" е партньор, получи висока крайна оценка за постигнатите резултати.

Проектът е насочен към привличане на младите хора към кариера в областта на компютърните науки и преодоляване на драматичната разлика между половете в избора на образование и кариера в областта на компютърните науки чрез въвеждане на методически похвати за обучение, които правят компютърнате науки привлекателни за всички, както за момичета, така и за момчета. Основната цел е да се привлекат момичета чрез повишаване на осведомеността им за широкия спектър от възможности за професионално и личностно израстване, които компютърните науки предлагат. Въпреки това, Coding4Girls не е само за момичета, той предоставя възможности учителите да адаптират създадената игрова среда според характеристиките на техните ученици - възраст, пол, интереси.

Проектът се координира от Университета в Любляна, Словения, а партньорски организации са:

  • Университет на Тесалия, Гърция
  • EU-Track, Италия
  • Виртуален кампус, Португалия
  • Административна област Истанбул, Отдел за международно сътрудничество и работа с ЕС, Турция
  • Югозападен университет "Неофит Рилски", България
  • Университет в Риека, Хърватия

В рамките на проекта бяха разработени: игрова среда за обучение по програмиране, учебни материали за ученици и учители под формата на ръководства за работа и видеоклипове. Проведени бяха обучения на ученици за програмиране в игрова среда C4G и онлайн обучение на учители за прилагане на разработената по проекта методология, интегрираща иновативни подходи като дизайн мислене и игрово-базирано обучение.

Игровата среда за ученици може да се изтегли от https://www.coding4girls.eu/results_02.php , а средата за учители е достъпна онлайн на адрес https://coding4girls.e-ce.uth.gr/#/ . Предложени са 22 урока по програмиране със Snap!, но всеки учител може да направи собствени уроци-игри в средата C4G.

Всички учебни материали са преведени на български език и са достъпни свободно от сайта на проекта https://www.coding4girls.eu/results_03.php

Снимки