Гл. ас. д-р Красимира Хаджиева от Филологическия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" бе избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията  на преподавателите по български език като чужд.

След Общото събрание на Асоциацията д-р Хаджиева участва в кръгла маса на тема "Центрове за обучение по български език като чужд в България. Координация между тях, интеграция на бежанци и имигранти". Тя разказа за начина, по който е уредено обучението по български език като чужд във Факултета, за организираните от Филологическия факултет форуми по въпросите, свързани с тази тема, както и за превърналия се вече в традиционен Летен семинар по български език и култура.

В събитието, което се проведе в София,  участваха представители на българските висши училища, на Държавната агенция за българите в чужбина, на Българския съвет за бежанци и мигранти и други неправителствени организации, на частни езикови школи.

Свой представител бе изпратил и Белградският университет. На срещата бяха дискутирани проблемите, свързани с преподаването на български език като чужд, бяха споделени добри практики и обсъдени възможностите за взаимодействие и сътрудничество.