Факултетът по педагогика към Югозападния университет "Неофит Рилски" отбеляза 45-годишнината от основаването си с международна научна конференция "Образование без граници - реалности и перспективи", която се проведе онлайн  в платформата "BigBlueButton". Научният форум бе открит от декана на факултета доц. д-р Янка Стоименова.

"Всички ние имаме пълно основание да се гордеем, че сме част от Факултета по педагогика при Югозападния университет "Неофит Рилски" - факултет с 45-годишна история, факултет, от който се полагат основите на Югозападния университет "Неофит Рилски", факултет с най-дългогодишни традиции при подготовката на детски и начални учители, факултет, национално разпознаваем в страната и чужбина", каза в приветствието си доц. Стоименова. Тя отбеляза, че випускниците на факултета са признати педагогически специалисти на национално равнище и в съвременните условия имат значим принос в динамичното социално-икономическо развитие на страната ни.

Приветствие от името на ректора на ЮЗУ "Неофит Рилски" проф. д-р Борислав Юруков поднесе заместник-ректорът проф. д.изк. Йордан Гошев.
"Използвам възможността да Ви поздравя за неуморния труд, който полагате в името на младите хора, избрали да се обучават в Югозападния университет "Неофит Рилски". Вие сте тези, които ги вдъхновявате и им предавате онази любов към знанието, която ще ги води напред по време на целия им професионален път. Вашите усилия и професионализъм са гаранция те да бъдат знаещи, можещи и подготвени за предизвикателствата на времето. Нека личният Ви пример все така насърчава студентите да следват и постигат мечтите си", се отбелязва в поздравителния адрес.

Поздрав към участниците в конференцията отправи и заместник-ректорът по образователните дейности на Югозападния университет "Неофит Рилски" доц. д-р Ицка Дерижан.

В международната конференция, която се проведе в рамките на два дни, участваха учени от България, Италия, Русия, Чехия, Северна Македония, Гърция и Албания. Те представиха разнообразни теми, сред които "Дигитализация на образованието", "Персонализиране на обучението - съвременното предизвикателство пред подготовката на учителите", "Предучилищната педагогика в отговор на новите детски потребности", "Новата философия на образованието", "Иновации и стандарти в предучилищната педагогика - приносите на Югозападния университет "Неофит Рилски" и Софийския университет "Св. Климент Охридски", "Социалната интеграция на децата чрез спорта" и др.

По време на форума бе представен филм "Към върховете на образованието", проследяващ историята на Факултета по педагогика от основаването му до днес.