Списание "Балканистичен форум" (Balkanistic Forum), което има 30-годишна история, получи SJR ранг 2 (Q2) в областта на хуманитарните науки и изкуствата за 2020 година. В най-голямата библиографска и наукометрична база данни SCOPUS, в което списанието е индексирано от 2015 г., има четири нива на влияние според индекса на цитиране (колко пъти и в какви издания се цитира списанието) - от начален ранг Q4 до най-висок ранг Q1. От 7 български издания, индексирани в хуманитарната област, "Балканистичен форум" е на второ място.

Списанието се издава от Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации към Филологическия факултет и Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". То има интердисциплинарен характер и обединява усилията на филолози, историци и антрополози.

"Балканистичен форум" има международен статут, а главен редактор е доц. д-р Петър Воденичаров от Югозападния университет. Редакционната колегия включва известни учени от Австрия, САЩ, Сърбия, Румъния, Турция и България и преподавателите от Югозападния университет: доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Маринела Младенова, доц. д-р Елена Тачева, проф. Стилян Стоянов, доц. д-р Илия Недин, д-р Нурие Муратова, д-р Милена Ангелова и д-р Милен Малаков.