В Югозападния университет "Неофит Рилски" беше открита документална изложба, посветена на 125 години от създаването на първата Трудово-производителна кооперация (ТПК) в България.

Изложбата бе представена от д-р Стилиян Баласопулов, председател на Националния съвет на Трудово-производителните кооперации в България. Той разказа за значителното място на кооперативното движение за развитието на социалната икономика в страната. Д-р Баласопулов подчерта важната роля на Югозападния университет и отбеляза, че ТПК и университетът си сътрудничат изключително успешно.

Приветствие от името на ректора проф. д-р Борислав Юруков поднесе заместник-ректорът проф. д.изк. Йордан Гошев, който изтъкна заслугите на кооперативното движение за изграждането на икономическите структури и напредъка на България, като подчерта значението на сътрудничеството в производството на облекла с Югозападния университет.

Програмата на фестивала завърши с фолклорното събитие "Танцуваме заедно", в което участваха представители на ТПК и студенти на Югозападния университет "Неофит Рилски". Те получиха висока оценка за танцовите си умения от жури в състав: проф. Николай Цветков и доц. Георги Гаров. За доброто си представяне участниците бяха наградени с юбилейни сувенири от д-р Стилиян Баласопулов.

Снимки от събитието...